haptonomie-wei-coaching-therapie-apeldoorn-gezond-blijven-logo-wit

Natuurlijk ouderschap?

Contact maken, maakt verschil

Kinderen tonen vaak gedragsproblemen door een onbalans in denken, voelen en handelen. Haptotherapie geeft kinderen ervaring die helpen om weer meer in balans te komen

Waar kan ik jouw kind mee helpen?

Kinderen zijn nog heel vertrouwd met het voelen.

Ze staan open en eerlijk in de wereld. Ze denken nog niet na over wat ze allemaal voelen. En kunnen ook nog niet duiden of snappen wat alle indrukken voor hen betekenen Bij kinderen zie je dat gevoelens meteen worden vertaald in een bepaald gedrag.
Het ene kind wordt druk en kan zich niet concentreren, of krijgt een woede aanval het andere kind trekt zich eerder terug of wordt angstig.

Een probleem van een kind kan vaak worden vertaald naar een onbalans in denken, voelen en handelen. In de haptotherapeutische begeleiding wordt aan kinderen/ jongeren ervaringen aangeboden waardoor hierin weer meer balans komt.
Kinderen verstaan de aanrakingstaal heel goed omdat hun verstand er nog niet tussen zit. De ervaringsgerichte benadering van haptotherapie kan dan ook heel snel werken voor kinderen om weer balans te vinden en zonder hulp verder te gaan.

Wanneer is haptotherapie geschikt?

De meeste kinderen ontwikkelen zich vanzelf. Als ouder ben je als coach aanwezig zodat ze kunnen worden wie ze zijn. Maar soms is het fijn om steun te hebben of inspiratie te krijgen bij het opvoeden. De volgende indicaties kunnen aanleiding zijn voor haptotherapeutische begeleiding bij kinderen:

• Faalangst
• Hoogevoelig
• Hoogbegaafd
• Pesten
• Laag zelfvertrouwen
• Te veel aanpasgedrag
• Boos

Behandeltraject

haptonomie-wei-coaching-therapie-apeldoorn-kinderen-balans
Ouders horen erbij

De begeleiding is er op gericht om het kind en ouders nieuwe mogelijkheden aan te bieden om zo de interactie dynamiek tussen hen te optimaliseren. De ouders worden dus betrokken in de begeleiding en hebben een belangrijke rol.

Met materialen en spelvormen

Bij de begeleiding van kinderen en jongeren worden verschillende werkvormen gebruikt. Hoe jonger het kind hoe meer spelenderwijs er wordt gewerkt en hoe belangrijker de samenwerking met de ouders en/of verzorgers.

Aanraking

De aanraking is voor veel kinderen een prettige vorm om direct te ontdekken wat goed en minder goed voelt. Kinderen ervaren in de aanraking goed het verschil tussen hoe het voelt als je lichaam zich sluit en verhard en wanneer je je juist openstelt voor de ander en verzacht. Deze ervaring kunnen kinderen gebruiken om anders met gebeurtenissen, prikkels in hun omgeving om te gaan.
Bij wat oudere kinderen, die al wat beter kunnen reflecteren, gebruik ik ook vormen als oefeningen in de ruimte. Dit is een mooie vorm waar jongeren bewust worden van zijn of haar eigen ruimte, beweging en relatie tot anderen.

Intake

Tussen 4 en 12 jaar bestaat de intake uit 3 sessies: een sessie met ouder(s) + kind, een sessie met het kind alleen en een gesprek met ouder(s)
Kinderen jonger dan 4 jaar wordt er samen met de ouders gewerkt
Vanaf 12 jaar wordt gekeken wat het meest passend is.

Tarieven en vergoedingen